1. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminas

  1. Prekių kainos www.mano-palepe.lt nurodomos eurais, įskaitant tuo metu pagal teisės aktus galiojantį PVM dydį bei kitus mokesčius, jeigu tokie būtų taikomi.

  2. Už užsisakytas prekes Pirkėjas gali atsiskaityti vienu iš šių būdų (pasirinkimas gali būti ribojamas,  todėl galutinis atitinkamam užsakymui taikytinų atsiskaitymo būdų sąrašas nurodomas prie atitinkamo užsakymo):

   1. naudojantis elektronine bankininkyste;

   2. banko pavedimu;

   3. grynaisiais pinigais atsiėmimo metu; 

   4. kitais el.parduotuvėje www.mano-palepe.lt nurodytais būdais.

  3. Kai Pardavėjas gauna apmokėjimą už prekes, patvirtinamas prekių užsakymas.

  4. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – PVM sąskaitos faktūros jam gali būti  pateikiamos fiziniu būdu kartu su prekėmis arba elektroniniu būdu Pirkėjo paskyroje. PVM sąskaitose faktūrose nurodomi Pardavėjo rekvizitai, pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų patvirtinti būtini pateikti duomenys.

  5. Prekių kaina po to, kai Pardavėjas patvirtino užsakymą, keistis gali tik išimtiniais atvejais, kai prekės kaina pakito dėl informacinių sistemų techninės klaidos, akivaizdžių (apsirikimo pobūdžio) klaidų ištaisymo ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių esminių priežasčių (esant šias priežastis pagrindžiantiems įrodymams). Jei tokiu atveju Pirkėjas nesutinka įsigyti prekės nauja kaina, Pirkėjas gali atsisakyti užsakymo informuodamas apie tai Pardavėją per www.mano-palepe.lt per 2 (dvi) darbo dienas www.mano-palepe.lt elektroninės prekybos tinklapyje nurodytais kontaktais. Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui visas jo sumokėtas sumas pagal tokį anuliuotą užsakymą.

 2. Prekių pristatymas, sąlygos, terminai ir kaina

  1. Užsakydamas prekes Pirkėjas gali pasirinkti vieną iš prekių pateikimo būdų, įvardytų Prekių užsakymo formoje. 

  2. Jei Pirkėjas užsakymo metu pasirenka prekių gavimą registruota siunta Lietuvos paštu:

   1. Pirkėjas gali atsiimti prekes viename iš Lietuvos pašto skyrių arba gauti siuntą į namus (Pardavėjas neprisiima atsakomybės už siuntos nepristatymą į namus).

   2. Užsakytas prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po to, kai suvedus siuntos sekimo numerį www.post.lt atsiranda statusas su kvietimu atsiimti siuntą nurodytame Lietuvos pašto skyriuje.

   3. Prekes gali atsiimti tik siuntoje nurodytas gavėjas, kurio duomenys buvo suvesti pirkimo metu.

  3. Jei Pirkėjas užsakymo teikimo metu pasirenka Prekių pristatymą į Omniva paštomatą arba į LP EXPRESS siuntų savitarnos terminalą:

   1. Omniva arba LP EXPRESS siuntų savitarnos terminaluose galima atsiimti prekes, kurios sveria mažiau nei 30 kg.

   2. Siunta iš Omniva turi būti atsiimta per 7 (septynias) kalendorines dienas po to, kai Pirkėjas yra informuojamas SMS žinute, kad prekę galima atsiimti. Siunta iš LP EXPRESS siuntų savitarnos terminalo turi būti atsiimta per 5 (penkias) kalendorines dienas po to, kai Pirkėjas yra informuojamas SMS žinute, kad prekę galima atsiimti.

  4. Siuntos pristatymo kaina skiriasi nuo pasirinkto siuntos būdo ir užsakymo sumos:

   1. Visoje Lietuvoje prekių pristatymas registruotu Lietuvos paštu kainuoja 3,50€ su PVM nepriklausomai nuo siuntos dydžio ir svorio.

   2. Prekių pristatymui užsienyje (Europa, JAV, Australija) taikomas 9,50€ su PVM mokestis.

   3. Prekių užsakymo pristatymui Omniva ir LP EXPRESS taikomas 2,90€ su PVM pristatymo mokesti .

   4. Pristatymo terminai nurodyti Prekės aprašyme yra preliminarūs. Pardavėjas pristato prekes Pirkėjui vadovaudamasis prekių užsakymo patvirtinime nurodytais terminais. Prekių pristatymo terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo terminus ir kitas sąlygas. 

   5. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų, nesusijusių ir/arba nepriklausomų nuo Pardavėjo, kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

   6. Prekių atsitiktinio sunaikinimo ar jų sugadinimo rizika pereina Pirkėjui nuo to momento, kai prekė perduota Pirkėjui.

   7. Jei remiantis Taisyklių 2.2 – 2.4 punktais Pirkėjas neatsiima prekių per nustatytą terminą ar jų nepavyksta įteikti Pirkėjui ir Pirkėjas buvo sumokėjęs už prekes ir jų pristatymą, Pardavėjas susisiekia su Pirkėju dėl kito prekių pristatymo laiko ir/ar būdo. Jei Pirkėjas vis tiek neatsiima prekių arba nepavyksta jų įteikti, tokios prekės grąžinamos Pardavėjui, užsakymas anuliuojamas, o Pirkėjui grąžinami už prekes sumokėti pinigai, atskaičius banko mokesčius, taikomus Pardavėjui už atliktus banko pavedimus, prekių pristatymo mokestį, jeigu jis buvo taikomas.

 3. Prekių grąžinimo ir keitimo tvarka

  1. Prekių grąžinimo tvarka:

   1. Per 14 (keturiolika) dienų Pirkėjas turi teisę grąžinti prekes. Atkreipiame dėmesį, kad pirkėjo reikalavimas pakeisti arba grąžinti daiktus tenkinamas, jeigu daiktai nebuvo naudojami, nesugadinti, išsaugotos jų vartojamosios savybės, daiktai nepraradę prekinės išvaizdos ir pirkėjas turi įrodymus, patvirtinančius, kad jis daiktus pirko iš konkretaus pardavėjo.

   2. Apie ketinimą grąžinti prekes, Pirkėjas privalo pranešti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekės perdavimo Pirkėjui dienos. Pranešimas siunčiamas el. paštu info@mano-palepe.lt, pranešime privaloma nurodyti grąžinamas prekes.

   3. Jei pranešama per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekės perdavimo Pirkėjui dienos, taikomos Taisyklių 3.1 punkto nuostatos.

   4. Pirkėjas turi teisę grąžinti prekes atsiųsdamas jas el. parduotuvėje www.mano-palepe.lt nurodytais adresais arba perduodamas Prekes tiesiogiai Pardavėjui el.p. suderintu laiku ir numatytoje vietoje.

   5. Prekių grąžinti negalima, jei užsakytos šios prekės:

    1. “Mano Palėpė” dovanų kuponai;

    2. supakuotos prekės, kurios buvo išpakuotos ir pažeista prekių apsauginė plėvelė;

    3. prekės, kurios buvo gaminamos pagal Pirkėjo individualų užsakymą arba yra akivaizdžiai jam pritaikytos.

  2. Pirkėjui norint grąžinti prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

   1. pranešti apie tai Pardavėjui sąskaitoje faktūroje nurodytu el. paštu info@mano-palepe.lt, Pranešime privaloma nurodyti grąžinamas prekes;

   2. pateikti prekių įsigijimo dokumentą (jei jis buvo išduotas);

   3. pateikti laisvos formos prašymą ir pateikti jį Pardavėjui.

  3. Teise grąžinti netinkamos kokybės prekes Pirkėjas gali pasinaudoti 3.1. numatyta tvarka ir terminais.

  4. Pirkėjas turi sumokėti už prekės pristatymo išlaidas bei prekės grąžinimo išlaidas, o Pardavėjas, įsitikinęs, kad prekės grąžintos dėl netinkamos kokybės, turi grąžinti Pirkėjui jo patirtas pristatymo ir grąžinimo išlaidas.

  5. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie netinkamos kokybės prekę, o jei prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.

  6. Negrąžinami pinigai už tas prekes, kurios tyčia ar dėl neatsargumo buvo sugadintos (paveiktos cheminėmis medžiagomis, vandeniu, atvira ugnimi, aukšta temperatūra, aštriais objektais ir t.t.), arba jeigu buvo pažeistos prekės naudojimo ar saugojimo taisyklės, arba prekės naudotos netinkamai ar ne pagal paskirtį.

  7. Prekių keitimas ir grąžinimas pristačius ne tas prekes:

   1. Jei Pirkėjui buvo pristatytos ne tos prekės, Pirkėjas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 7 (septynias) darbo dienas, informuoti apie tai Pardavėją el. paštu info@mano-palepe.lt arba paskambinęs telefono numeriu +370 60828162. Gavus informaciją apie pristatytas ne tas prekes, Pardavėjas savo sąskaita įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi užsakytų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę (-es) sumokėtus pinigus. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie sutarties atsisakymą, o jei Prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos.  

   2. Prekių ir pinigų grąžinimo tvarka numatyta Taisyklių 3.8 punkte.

  8. Prekių ir pinigų grąžinimo tvarka:

   1. Dėl prekių, pirktų iš www.mano-palepe.lt, grąžinimo Pirkėjas turi teisę kreiptis tiesiogiai į Pardavėją, kurio kontaktai nurodyti el. parduotuvėje www.mano-palepe.lt, iš kur prekė buvo įsigyta;

   2. Teise grąžinti prekes Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu nebuvo praleistas prekės grąžinimui numatytas terminas. Grąžinant prekes Taisyklių 3.1. -3.3. punktuose nustatytais atvejais taikomi papildomi reikalavimai: prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama - visos grąžinamos prekės turi būti su autentiškomis etiketėmis, apsauginiais maišeliais ir originalia pakuote.

   3. Visos dovanos, kurios buvo pateiktos kartu su įsigyta preke, turi būti grąžintos tuo pat metu, išskyrus atvejus, kai įsigyta preke grąžinama dėl jos kokybės trūkumų, o kartu su ja pateiktos dovanos dėl savo pobūdžio per terminą nuo prekės įsigijimo iki šios prekės trūkumų paaiškėjimo dienos buvo suvartotos arba pasibaigė tokių dovanų tinkamumo naudoti terminas.

   4. Grąžindamas prekes Pirkėjas privalo nurodyti siuntėjo adresą ir tinkamai supakuoti prekę, kad ji nebūtų pažeista siuntimo metu. Pardavėjas, iš kurio Pirkėjas įsigijo prekę, turi teisę negrąžinti pinigų už prekes, kurios grąžintos su trūkumais. Pardavėjas neatsako už siuntinius, kurie Pirkėjo buvo išsiųsti netinkamai supakuoti, netinkamai nurodžius adresą, taip pat jei siuntiniai buvo prarasti ar sugadinti grąžinimo Pardavėjui metu.

   5. Pirkėjas pasinaudojęs Taisyklių 3.1,3.3 ir 3.7 punktuose numatytomis teisėmis turi įvykdyti Taisyklėse numatytus reikalavimus dėl prekių grąžinimo ir laikytis jose numatytos tvarkos.

   6. Grąžinti Prekes Pirkėjas gali pristatydamas jas grąžindamas per Lietuvos paštą, Omniva ir DPD paštomatus LP Express arba arba tiesiogiai Pardavėjui. Prekes Pardavėjui reikia grąžinti adresu, kuris nurodomas Pardavėjo Pirkėjui pateiktoje sąskaitoje faktūroje.

   7. Jei Pirkėjas pasinaudojo Taisyklių 3.1-3.7 punktuose įtvirtintomis teisėmis, pinigai jam grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekės grąžinimo Pardavėjui dienos.

   8. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.

   9. Pasinaudojus Taisyklių 3.1-3.7 punktuose įtvirtintomis teisėmis Pirkėjui grąžinama prekės kaina. Prekių pristatymo išlaidos nėra grąžinamos.

   10. Jei Pirkėjas pasirinko kitą negu Pardavėjas siūlė pigiausią prekės pristatymo būdą, pateikta šiose taisyklėse, šio būdo išlaidas viršijančių Pirkėjo pasirinkto kito prekės pristatymo būdo išlaidos yra negrąžinamos.

   11. Pardavėjas turi teisę negrąžinti vartotojui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės neperduotos Pardavėjui ir nėra Pardavėjo patikrintos dėl atitikimo Taisyklių 3.1-3.7 punktui.

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Arba Reset password